Thủ tục đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái Việt Nam

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 41 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT…